Symposium: De toekomst van ons basisonderwijs

Datum :
18 oktober 2017
Tijdstip :
19:15
Prijs :
Gratis
Beschrijving :
Leerkrachten en directeurs uit het basisonderwijs raken steeds meer ontmoedigd door de moeilijke werkomstandigheden, de tijdelijke aanstellingen en de hiermee gepaard gaande onzekerheid. Bovendien doet niets blijken dat er op korte termijn zicht is op verbetering. Integendeel. Het aantal studenten voor de opleiding leerkracht basisonderwijs daalt de laatste jaren structureel, terwijl er net extra leraren nodig zijn. 59.000 tegen 2025 leert een prognose ons. Tijdens ons symposium “De toekomst van het basisonderwijs” proberen we samen met u de problemen in het basisonderwijs helder in beeld te brengen. 
Tegelijkertijd gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen.

Programma
19u15 | Verwelkoming & inhoudelijke toelichting
dhr. Steve Vandenberghe
Vlaams volksvertegenwoordiger (commissie onderwijs)

19u35 | Inleiding panelgesprek
mevr. Caroline Gennez - moderator
Vlaams volksvertegenwoordiger en lid commissie Onderwijs

19u50 | Panelgesprek “Basisonderwijs“
• Algemeen directeur
• Directeur basisonderwijs
• 2 leerkrachten basisonderwijs
• Vertegenwoordiger ACOD onderwijs
• Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe

21u | Slotspeech
Mevrouw Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Onderwijs

21u15 | Netwerkmoment
met hapje en drankje

Bij voorkeur vooraf inschrijven via kenneth.vermeulen@vlaamsparlement.be