Over het centrum

Historiek

Het Staf Versluyscentrum: Van eerste steen tot nieuwe parel van Bredene

Het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys - in de volksmond het Staf Versluyscentrum - opende officieel zijn deuren op 6 januari 2006.
De voorbereiding van dit project startte evenwel reeds tijdens de vorige legislatuur in 1998.  Toen werd immers door het College van Burgemeester en Schepenen het initiatief genomen voor de opmaak van het Bijzonder Plan van Aanleg “Toeristisch Recreatiepark” dat de bouw van dit centrum moest mogelijk maken. Dit Bijzonder Plan van Aanleg werd definitief aangenomen door de gemeenteraad op 3 april 2000.

Hieropvolgend werden onderhandelingen gestart met het Vlaams Gewest (later NV Zeekanaal), eigenaars van de gronden waarop het Staf Versluyscentrum zich situeert en met de familie Dumarey die deze gronden in erfpacht had en er de “Parasol” en een mini-golf uitbaatte. Deze onderhandelingen resulteerden in een overeenkomst waarbij de erfpachtovereenkomst tussen de familie Dumarey en het Vlaams gewest werd verbroken met uitzondering van het gedeelte waar zich nu nog steeds de mini-golf situeert. Hierdoor kon het Vlaams Gewest/NV Zeekanaal een concessieovereenkomst afsluiten met het Bredens gemeentebestuur waardoor niets nog de bouw van het Staf Versluyscentrum in de weg stond.
 

Op 22 april 2002 werd gestart met de afbraak van de vroegere feestzaal “Parasol” en het ernaast gelegen gebouw van de vzw Belgische Kinderen tegen Tuberculose. Op 24 mei 2004 werd officieel “de eerste steen” gelegd van het centrum. Aangezien het gebouw een betonconstructie is, gebeurde dit door het gieten van een betonplaat. Hierbij werd door de Tijdelijke Vereniging Vandenbussche-Furnibo een nieuw procédé toegepast waarbij het beton van onder naar boven in een bekistingsvorm wordt gespoten. Dit procédé zorgt ervoor dat de betonwanden een egaler structuur hebben.

De ruwbouwwerken die in vier fasen werden uitgevoerd duurden nagenoeg 8 maanden. De afwerking van het gebouw omvatte de volgende loten : elektriciteit, centrale verwarming en sanitair, liftinstallatie, toneeluitrusting, vast meubilair en keukenuitrusting. De plaatsing van de telescopische tribune vormde het sluitstuk van deze afwerking. De omgevingswerken met de aanleg van het evenementenplein, toegangswegen en -controle, groen, zitelementen, fietsrekken en verlichting werden uitgevoerd door de nv Gebroeders Dewaele die vroeger ook reeds verantwoordelijk was voor de modernisering van de Oude Duinenwijk.
 

De kostprijs van het project “Meeting- en Eventcentrum” was oorspronkelijk geraamd op 6,59 miljoen EUR (incl.BTW). Door de hogere staalprijzen, de noodzakelijke sanering van vervuilde grond en door een aantal onvermijdelijke meerwerken zal het project in totaal evenwel zo’n 7,9 miljoen EUR kosten. Dit is evenwel niet het bedrag dat ten laste valt van het gemeentebestuur. Door o.m. de btw-optimalisatie ingevolge de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf (-1,6 miljoen EUR), de subsidie van Toerisme Vlaanderen (-1,5 miljoen EUR) en de Europese subsidies (-1,7 miljoen EUR) zal het Staf Versluyscentrum onze gemeente uiteindelijk 3,1 miljoen EUR kosten.
 
Het centrum wil zich profileren als seminarie- en congreslocatie en richt zich tot de grote bedrijven voor het ter beschikking stellen van zalen en congresruimte. De locatie leent zich perfect tot het houden van productpresentaties, persvoorstellingen, seminaries, congressen, personeelsfeesten en recepties.
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene werd opgericht met het oog op een efficiënt, bedrijfsmatig beheer van het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys, dat snel kan inspelen op marktontwikkelingen.
 

Links

Gemeentebestuur Bredene www.bredene.be
Bouwgroep Versluys www.groepversluys.be
MEC STAF VERSLUYS
Kapelstraat 76
8450 Bredene
T 059 56 19 60
info@stafversluyscentrum.be

Openingsuren:
juli en augustus
elke dag van 10.00 - 17.00

Maandag t.e.m.vrijdag
9:00 - 12:15 / 13:30 - 17:00
Zaterdag
10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
zon- en feestdagen apr. t.e.m. okt.
10.00 - 12.00
zon- en feestdagen nov. t.e.m mrt.
gesloten


Kaarten:
- balie MEC Staf Versluys,
  Kapelstraat 76, 8450 Bredene
-
online:
  www.stafversluyscentrum.be
- callcenter: 059 56 19 60
   (bij telefonische boeking wordt € 3
    reservatie aangerekend)

- betalen met
  cultuurcheques mogelijk