Totdatzeerdoet

Datum :
2 maart 2018
Tijdstip :
20:00
Prijs :
€ 14 vvk / € 16 add
Beschrijving :
Over liefde en wellust.

Zie mij graag.
Ik zie u graag waarom gij mij dan niet.
Of ziet ge mij toch graag ?
Maar zeg het dan, zeg het dan toch…
Misschien herkent gij de liefde wel niet als ze pal voor uw neus staat. 
Hoe erg is dat.

Pascale Platel, Roos Van Acker en Nele Van den Broeck gaan samen op zoek naar ‘De Liefde’ maar verwarren die soms met ‘Wellust’. Met trom en paukenslag, met gefluister, gezang en gelach en met heel veel goesting. Maar geloven ze er nog wel in?

Foto: Sara De Graeve

Andere voorstellingen

Bredene
© MEC Staf Versluys