Over het centrum

Historiek

 

Het Staf Versluyscentrum: Van eerste steen tot nieuwe parel van Bredene

 
Het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys - in de volksmond het Staf Versluyscentrum - opende officieel zijn deuren op 6 januari 2006.
De voorbereiding van dit project startte evenwel reeds tijdens de vorige legislatuur in 1998.  Toen werd immers door het College van Burgemeester en Schepenen het initiatief genomen voor de opmaak van het Bijzonder Plan van Aanleg “Toeristisch Recreatiepark” dat de bouw van dit centrum moest mogelijk maken. Dit Bijzonder Plan van Aanleg werd definitief aangenomen door de gemeenteraad op 3 april 2000.

Hieropvolgend werden onderhandelingen gestart met het Vlaams Gewest (later NV Zeekanaal), eigenaars van de gronden waarop het Staf Versluyscentrum zich situeert en met de familie Dumarey die deze gronden in erfpacht had en er de “Parasol” en een mini-golf uitbaatte. Deze onderhandelingen resulteerden in een overeenkomst waarbij de erfpachtovereenkomst tussen de familie Dumarey en het Vlaams gewest werd verbroken met uitzondering van het gedeelte waar zich nu nog steeds de mini-golf situeert. Hierdoor kon het Vlaams Gewest/NV Zeekanaal een concessieovereenkomst afsluiten met het Bredens gemeentebestuur waardoor niets nog de bouw van het Staf Versluyscentrum in de weg stond.
 

Op 22 april 2002 werd gestart met de afbraak van de vroegere feestzaal “Parasol” en het ernaast gelegen gebouw van de vzw Belgische Kinderen tegen Tuberculose. Op 24 mei 2004 werd officieel “de eerste steen” gelegd van het centrum. Aangezien het gebouw een betonconstructie is, gebeurde dit door het gieten van een betonplaat. Hierbij werd door de Tijdelijke Vereniging Vandenbussche-Furnibo een nieuw procédé toegepast waarbij het beton van onder naar boven in een bekistingsvorm wordt gespoten. Dit procédé zorgt ervoor dat de betonwanden een egaler structuur hebben.

De ruwbouwwerken die in vier fasen werden uitgevoerd duurden nagenoeg 8 maanden. De afwerking van het gebouw omvatte de volgende loten : elektriciteit, centrale verwarming en sanitair, liftinstallatie, toneeluitrusting, vast meubilair en keukenuitrusting. De plaatsing van de telescopische tribune vormde het sluitstuk van deze afwerking. De omgevingswerken met de aanleg van het evenementenplein, toegangswegen en -controle, groen, zitelementen, fietsrekken en verlichting werden uitgevoerd door de nv Gebroeders Dewaele die vroeger ook reeds verantwoordelijk was voor de modernisering van de Oude Duinenwijk.
 

De kostprijs van het project “Meeting- en Eventcentrum” was oorspronkelijk geraamd op 6,59 miljoen EUR (incl.BTW). Door de hogere staalprijzen, de noodzakelijke sanering van vervuilde grond en door een aantal onvermijdelijke meerwerken zal het project in totaal evenwel zo’n 7,9 miljoen EUR kosten. Dit is evenwel niet het bedrag dat ten laste valt van het gemeentebestuur. Door o.m. de btw-optimalisatie ingevolge de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf (-1,6 miljoen EUR), de subsidie van Toerisme Vlaanderen (-1,5 miljoen EUR) en de Europese subsidies (-1,7 miljoen EUR) zal het Staf Versluyscentrum onze gemeente uiteindelijk 3,1 miljoen EUR kosten.
 
Het centrum wil zich profileren als seminarie- en congreslocatie en richt zich tot de grote bedrijven voor het ter beschikking stellen van zalen en congresruimte. De locatie leent zich perfect tot het houden van productpresentaties, persvoorstellingen, seminaries, congressen, personeelsfeesten en recepties.
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene werd opgericht met het oog op een efficiënt, bedrijfsmatig beheer van het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys, dat snel kan inspelen op marktontwikkelingen.
 


OrganisatieRaad van Bestuur

 • Eddy Gryson - Voorzitter - T: 0498 88 50 07 - eddy.gryson@bredene.be
 • Willy Vanhooren  T: 0498 88 50 00 - willy.vanhooren@bredene.be
 • Doris Vermoortel - T: 0498 88 50 08 - doris.vermoortel@bredene.be
 • Rudi Debeuckelaere - T: 0475 90 24 69 - rudi.debeuckelaere@hotmail.com
 • Guy Tordeurs - T: 0473 65 05 18 - guy.tordeurs@gmail.com
 • Willy Dekeyser - T: 0476 87 97 30 - willy.de.keyser3@telenet.be
 • Emily Baert - T: 0485 03 04 72 - emilybaert@telenet.be
 • Kimberly Rousselle - T: 0474 40 37 58 - kimberleyrousselle@hotmail.com
 • Sandra Degrande - T: 0496 50 71 67 - sandra.degrande@live.be
 • Erik Verhaeghe - verhaeghe.erik@telenet.be
 • Louis Van Belleghem - T: 0477 66 88 37 - louisvanbelleghem@me.com
 • Eric Maertens - T: 0478 24 97 20 - eric.maertens@gmail.com


Directiecomité

 • Doris Vermoortel - Voorzitter - T: 0498 88 50 08 - doris.vermoortel@bredene.be
 • Willy Vanhooren - Ere-Voorzitter - T: 0498 88 50 00 - willy.vanhooren@bredene.be
 • Eddy Gryson - T: 0498 88 50 07 - eddy.gryson@bredene.be
 • Luk Van Canneyt - T: 059 32 35 58 - l.van.canneyt@telenet.be 
 • Louis Van Belleghem - T: 0477 66 88 37 - louisvanbelleghem@me.com
 • Alain Lynneel - T: 0474 60 18 67 - alainlynneel@gmail.com
 • Hubert Schmitt - secretaris - hubert.schmitt@bredene.be

 

Reservatie zalen - secretariaat AGB

Anja Van Eylen - anja.vaneylen@stafversluyscentrum.be - T: 059 56 19 67
Anke Cattoor - anke.cattoor@stafversluyscentrum.be - T: 059 56 19 60
Fran Degroote - fran.degroote@stafversluyscentrum.be - T: 059 56 19 72
Heidi De Nys - heidi.denys@stafversluyscentrum.be - T: 059 56 19 60
info@stafversluyscentrum.be


 
Theatertechniek   

theatertechniek@stafversluyscentrum.be - T: 059 56 19 60
 

Praktische coördinatie  

info@stafversluyscentrum.be - T: 059 56 19 60

 
 • Schepen van Cultuur en Toerisme, voorzitter Raad van Bestuur:   Eddy  Gryson - eddy.gryson@bredene.be
 • Dienst Toerisme: toerisme@bredene.be - T: 059 56 19 70
 • Dienst Cultuur: cultuur@bredene.be - 059 56 19 60Links

Gemeentebestuur Bredene www.bredene.be
Bouwgroep Versluys www.groepversluys.be
Terug naar overzicht
Bredene
© MEC Staf Versluys